principles_banner

Periaatteemme

Periaatteemme

our principles

Asiakkaat

 • Asiakkaat ovat Jumalamme, ja laatu on Jumalan vaatimus.
 • Asiakastyytyväisyys on ainoa standardi, jolla testataan työtämme.
 • Palvelumme ei ole vain jälkimyynti, vaan koko prosessi.Palvelun käsite kulkee kaikkien tuotantolinkkien kautta.

Työntekijät

 • Toivomme, että tuotannon turvallisuus on kaikkien vastuulla
 • Kunnioitamme, luotamme ja välitämme työntekijöistämme
 • Uskomme, että palkan tulee olla suoraan sidoksissa työn suoritukseen ja mitä tahansa menetelmiä tulee käyttää
 • Aina kun mahdollista, kannustimina, voitonjakoina jne.
 • Odotamme työntekijöiden toimivan rehellisesti ja saavansa siitä palkkion.
our principles
our principles

Toimittajat

 • Raaka-aineiden kohtuullinen hinta, hyvä neuvotteluasenne.
 • Pyydämme toimittajia olemaan kilpailukykyisiä markkinoilla laadun, hinnoittelun, toimituksen ja hankintamäärän suhteen.
 • Olemme ylläpitäneet yhteistyösuhdetta kaikkien toimittajien kanssa useiden vuosien ajan.